„Солвей Соди“ отчете печалба, раздава дивиденти

От 22 юли започва изплащането на дивиденти на акционерите на „Солвей Соди“ АД в размер на 36,29 лв. на акция преди данъчно облагане. Предложението на Съвета на директорите бе одобрено на проведеното днес общо събрание на акционерите. На него бе приет годишният финансов отчет на дружеството, което е приключило 2023 г. с печалба от 230,4 млн. лв. Изплащането на дивидента за физически лица ще става на каса в клоновете на Банка ДСК, а на юридическите – по банков път, като правото им се погасява с изтичане на 5-годишна давност, считано от 22 юли 2024 г., съобщиха от пресцентъра на „Солвей Соди“.      

На общото събрание бе избран нов Съвет на директорите с 5-годишен мандат. В състава му влизат Стефано Биджини, Спирос Номикос, Едуард Макей, Жан-Шалб Джелалиан, Башак Йоге и Шенгюл Арслан. Отчетено бе, че през миналата година компанията е продължила да работи в четири основни сфери – здраве и безопасност на труда, грижа за околната среда, изпълнение на стратегическата инвестиционна програма и оптимизиране на оперативните разходи. С направените инвестиции в най-големия в България содов завод и филиалите му е подобрена ефективността на производството и е намалено потреблението на енергия. Приоритет на компанията е прекратяване на използването на въглища до 2030 г., преход към възобновяеми източници на енергия и подобряване на енергийната ефективност, иновации за намаляване на емисиите на парниковите газове и постигане на въглероден неутралитет до 2050 г.  

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика