Спират роенето на слаби университети

Красимир Вълчев. Снимка: Пламен Стоименов

У нас има 51 вуз-а

Разработва се Национална карта на висшето образование

Механизъм за закриване на университети, които два пъти получат ниска оценка при институционална акредитация или отказ за такава, както и закриване на специалности с лошо качество на образованието. Това предвиждат част от приетите на първо четене промени в Закона за висшето образование.

При първа оценка под 4 по скала до 10 университетът ще получава отказ за институционална акредитация, но ще има право да подобри качеството на обучение. При втори отказ - след година и половина се предвижда закриване. По същия начин ще се закриват и специалности с лошо качество на образованието. В момента при отказ на институционална акредитация на университета се спира субсидията от държавата.

С промените се въвежда и контрол върху ректорите от страна на МОН. Те ще трябва да подписват договор за управление с министъра на образованието.

Свързаност на висшите учебни заведения, средства за изследвания и инвестиции с млади преподаватели. Това са стъпките за промяна в консерватизма на висшето образование у нас, посочи просветният министър Красимир Вълчев в НС. По думите му в момента акредитацията на университетите се прави формално.

В промените е заложено още изготвянето на Националната карта на висшето образование. Всяко решение за откриване, преобразуване, закриване или финансиране от държавата на висшите училища ще трябва да се прави в съответствие с нея. Преди приемането й ще бъде въведен временен мораториум за разкриване на нови университети или филиали. В момента висшите училища у нас са 51 - 37 са държавни, а 14 частни.

Коментари

Задължително поле