Старозагорци се освобождават от опасни битови отпадъци

Община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД организират за втора поредна година кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Първият пункт ще работи на 27 май от 10:00 часа до 16:00 часа, на паркинга на парк „Зеления клин“. Акцията продължава на 28 май от 10:00 часа до 16:00 часа, на паркинга на парк „Артилерийски“ (от страната на ул. „Одринска епопея“).

В мобилните пунктове гражданите могат да предават: лекарства с изтекъл срок на годност; живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; лакове и бояджийски материали, разтворители; остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и други; домакински препарати (битова химия; фотографски материали; киселини); основи; мастила; празни опаковки, обозначени със символите за опасност; препарати за растителна защита и борба с вредители.

Включването на всички тях в общия поток от отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване на отпадъци. Събирането на опасни битови отпадъци е част от реализация на ангажимента, който Общината има в изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците, както и на политиката за насърчаване на устойчивото развитие, съобщиха от пресцентъра.

Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно.

Коментари

Задължително поле