Статистици питат 90 в Шуменско за какво харчат

Ще се легитимират с карти

От началото на април Националният статистически институт стартира наблюдение какво получават домакинствата и за какво харчат парите си. Това е най-старото извадково статистическо наблюдение в България и в него от Шуменско ще вземат участие 90 фамилии. Те са избрани на случаен принцип, съобщават от местното статистическо бюро и предупреждават, че по домовете ще звънят техни служители анкетьори, които ще се легитимират със служебна карта. Те ще представят и писмо от председателя на НСИ.

В областта изследването ще се проведе в 9 населени места - в градовете Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и Върбица, и в петте села Новосел, Бяла река, Тимарево, Вълнари и Върбяне. Анкетьорите са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация.

А за да са полезни, домакинствата ще трябва попълват съвестно дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец. Ще вписват и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за приходи, разходи и за потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от ЕС и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Коментари

Задължително поле