Столицата с най-ниска безработица от 4,4%

В София безработицата е само 4,4%. В Пловдив е 5,9%, а във Варна - 5,8%.

В Ружинци е над 50%

Кризата се отразява различно на общините

Влиянието на икономическата криза върху пазара на труда през последните месеци не е еднакво в различните части на страната, показват данни на Агенцията по заетостта. Регионите с поначало по-слаба динамика на трудовия пазар са по-малко засегнати от кризата. А общините в застой сега отново са с голяма безработица. Към края на месец май само община Ружинци е с безработица над 50%, но с над 40% са други осем, всичките с трайно ниска икономическа активност. Най-малка е безработицата в София - 4,4%, макар да нараства през последните месеци.

Сходно ниски - по 4,5%, са равнищата на безработицата в Божурище и Челопеч, а в индустриалната община Сопот е 5,2%. В други водещи икономически центрове безработицата достига по-високи нива - 5,9% в Пловдив, 5,8% във Варна и 6,7% в Бургас.

Коментари

Задължително поле