Стопанската академия в Свищов отстрани студент и сезира прокуратурата за уронване престижа на вуза

Стопанска академия организира състезание „Моят първи бизнес кредит” , Свищов

Министерството на образованието се самосезира заради телевизионен репортаж за фалшиви дипломи

Със заповед на ректора на основание Правилника за организация на учебния процес в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов е отстранено от висшето училище лицето Ангел Христов – студент ІІІ-ти курс, спец. „Стопански и финансов контрол“, задочна форма на обучение. Отстраняването е на основание нарушаване законността в страната и уронване престижа на висшето училище.

Предприети са действия за сезиране на Прокуратурата за извършено престъпление от посочените лица. Това се казва в официално съощение на академичното ръководство по повод предприетите мерки след репортажи на „Господари на ефира”, озаглавени „Нова схема за продажба на дипломи за средно и висше образование“ и „Продавач на дипломи обяснява схемата за продажба, в която са замесени ректори и преподаватели“. В репортажите баща и син Христови говорят за престъпна схема при издаване на дипломи за висше образование в свищовското висше училище.

„Предвид факта, че издаването на диплома за завършено висше образование е механизъм, който не може да бъде нарушен, поради многократните защити именно срещу подобен род посегателства и зловредни намерения, ние считаме, че думите на двете лица са чиста проба лъжа и измама, която по нищо не се различава от думите на „Ало измамниците“, които са чест обект на разследване във въпросното предаване. До настоящия момент Висшето училище не е потърсено – официално или неофициално от нито една институция за предоставяне на информация относно случая и в тази връзка се декларира готовност за оказване на съдействие на компетентните органи за изясняване на истината и за изчистване името на Стопанска академия.

Извършена е цялостна вътрешна проверка на документацията, свързана със записването на студенти, воденето на протоколи, регистрирането и издаването на дипломи и заплащането на семестриалните такси за обучение за 2016 г. и 2017 г.”, се казва в официалната депеша на вуза.

Ръководството е оказало съдействие на комисия от Министерство на образованието и науката, което се е самосезирало по случая. Комисията е извършила цялостна проверка на документацията по записване на студентите, приети в периода 2016 г. и 2017 г., и реда за подаване на данни за тях до Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти и Регистъра на завършилите студенти; воденето на протоколи за полагане на семестриални и държавни изпити, защита на дипломни работи и извършване на съответните записи в Главната книга; записите, извършени в Книгата за регистриране на издадените дипломи и в Главната книга за дипломите за висше образование, издадени през 2016 г. и 2017 г.; таксите, платени през целия курс на обучение, на завършилите през 2016 г. и 2017 г.

Ръководството на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов потвърждава своята готовност за оказване на съдействие, както на екипа на предаването „Господари на Ефира“, така и на компетентните органи за изясняване на истината. „Запазваме си правото да предявим иск по съдебен ред към всички лица, нанесли вреди на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, в следствие на отправените клеветническите твърдения.” – завършва официалното обръщение на университетското ръководство.

Коментари

Задължително поле