Стопанска академия в Свищов участва във форума „Училището свърши, сега накъде?”

Проявата срещна представители на 17 висши училища с ученици от 11 и 12 класове в региона

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в Свищов участва в информационна кампания под надслов „Училището свърши, сега накъде?”, организирана от Ротаракт клуб – Дупница. Целта на младите ротарианци бе да улеснят бъдещите кандидат-студенти при избора им на най-подходящото за тях висше учебно заведение. Събитието, което се проведе в сградата на община Дупница, срещна представители на 17 висши училища с ученици от 11 и 12 класове в региона.

Образователното портфолио и възможностите за кандидатстване в свищовската академия представи Владимир Марков – мениджър локални офиси „Дистанционно и продължаващо обучение” – гр. София и гр. Стара Загора. Над 200 ученици и техните родители се информираха за история на свищовското висше училище и възможностите за кандидатстване в ОКС „бакалавър” през настоящата Кандидатстудентска кампания 2019.

Изложението бе посетено от средношколци от Природо-математическата и Езиковата гимназии в Благоевград, и от 5 училищата в Дупница – СУ „Св. П. Хилендарски”, Профилирана гимназия „Христо Ботев”, Професионална гимназия „Акад. Сергей П. Корольов”, Професионална гимназия по облекло и стопанско управление, Професионална гимназия по транспорт. От щанда на Стопанска академия, който предизвика голям интерес, посетителите получиха информационни материали и се запознаха с условията за кандидатстване и приема в свищовското висше училище за учебната 2019-2020 г.

Отговаряйки на конкретни въпроси от страна на учениците, Владимир Марков поясни какви са условията, начините и таксите за кандидатстване, сроковете за подаване на документи и предимствата на обучение в Стопанска академия. Голям интерес предизвика и възможността за дистанционно обучение в ОКС „бакалавър”. Представено бе съдържанието на образователното портфолио, възможности за студентска мобилност по програма „Еразъм+”, международни студентски бригади и летни практики, кариерното консултиране, финансови стимули и социално-битовите условия, които СА „Д. А. Ценов”, предлага на своите възпитаници. Сред посетителите имаше и ученици от 9 и 10 класове, които споделиха, че още от сега искат да се ориентират за избора на специалност и висше училище, които да им осигурят добра професионална реализация.

Кандидатстудентската кампания за Стопанска академия ще продължи с традиционните посещения и презентации в средните училища в цялата страна.

Коментари

Задължително поле