Стопанска академия и Университет „18 март Чанаккале” в Истанбул ще си сътрудничат

Ректорите на Стопанската академия „Димитър А. Ценов” в Свищов и Университет „18 март Чанаккале” в Истанбул подписаха протокол за сътрудничество, одобрен от Министерството на образованието в Турция. Документът, парафиран от доц. д-р Иван Марчевски и проф. д-р Юджел Аджер, поставя началото на 5-годишно сътрудничество между двете висши училища в областта на науката и образованието. Сред предвидените дейности са обмен на студенти, преподаватели и научни публикации, провеждане на съвместни конференции и семинари, включване в изследователски проекти.img_4732

Инициативата за сътрудничеството между двете висши училища стартира през м. май 2018 г., когато ас. д-р Танер Исмаилов от катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов” реализира мобилност по програма „Еразъм+” с цел преподаване в Университет „18 март Чанаккале”. В рамките на визитата си, свищовският преподавател проведе срещи с проф. д-р Мустафа Гьорюн – зам. ректор на висшето училище, доц. д-р Али Шахин Йорнек и ас. д-р Ахмет Оркун Гьоктепе – икономически факултет, д-р Юмит Гюдер – директор международни връзки, Бану Аккьок – координатор международен отдел, Али Токатлъолу – Еразъм координатор и студенти от Чанаккале. По време на срещите домакините изявиха желание за реализиране на сътрудничества в различни области на образованието. От името на проф. д-р Андрей Захариев – ръководител на финансовата катедра в Свищов, д-р Исмаилов представи пионерния опит, който катедрата има в тази област по силата на договор за обучение на украински студенти от Донецкия национален университет „Васил Стус” по програма „International Financial Management” за „двойна магистърска диплома”, с обучение в редовна форма.

С академичното ръководство на този водещ за Турция университет, обучаващ над 50 хиляди студенти, бяха обсъдени и възможности за съвместни инициативи на проектна основа. Двете страни постигнаха съгласие за размяна на договори на междукатедрено ниво по проект „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – гр. Свищов за провеждане на иновативни научнопрактически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, в частта изпълнение на задачи по Дейност 5 „Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания”.

При реализиране на мобилност по програма „Еразъм+” на академичните преподаватели от Свищов – доц. д-р Галина Чиприянова и гл. ас. д-р Ралица Данчева от катедра „Счетоводна отчетност”, са подписани и договорите за сътрудничество между 14 катедри от Стопанска академия и икономическия факултет на Университет „18 март Чанаккале”.

Коментари

Задължително поле