Строят само енергийно неутрални сгради

След 2030 г. всички новопостроени сгради в ЕС задължително ще бъдат енергийно неутрални.

Европарламентът реши промените да влязат в сила през 2030 г.

Обществените постройки ще трябва да отговарят на новите изисквания още от 2028 г.

Поставят слънчеви инсталации на блокове

Новите сгради в ЕС ще трябва да бъдат енергийно неутрални от 2030 г., реши Европейският парламент с актуализация на Директивата относно енергийните характеристики на сградите. Промяната е част от мерките за опазване на климата. Според измененията обществените сгради, които въвеждат в експлоатация, трябва да са енергийно неутрални задължително две години по-рано от частните, а именно от 2028 г.

Предвижда се и саниране на повече сгради с най-лоши характеристики и подобряване на обмена на информация относно енергийните характеристики. До 2030 г. държавите членки в ЕС се задължават да обновят енергийно 16% от сградите с най-лоши характеристики, а 5 години по-късно процентът трябва да достигне 20-25 на сто. Или с други думи - у нас до 2035 г. трябва да бъде енергийно санирана всяка пета сграда, която води до загуби на енергия. Целта е сградният фонд в Европа да не влияе на климата от 2050 г. Държавите членки ще трябва да въведат мерки, с които да се гарантира намаляване на средната използвана първична енергия с най-малко 16% до 2030 г. и с най-малко 20-22 на сто до 2035 г.

С промените в директивата се постановява, “ако е технически и икономически удачно” до 2030 г. държавите членки да разположат слънчеви инсталации в обществени и нежилищни сгради, в зависимост от техния размер, и във всички нови жилищни сгради.

Страните в ЕС трябва да предприемат постепенно премахване на изкопаемите горива при отоплението и охлаждането с оглед на пълното премахване на котлите, използващи изкопаеми горива до 2040 г. Субсидирането на самостоятелни горивни инсталации на газ ще бъде забранено от 2025 г. нататък. Финансовите стимули остават възможни за хибридни отоплителни системи, като например, съчетаващи котел със слънчева топлинна инсталация или термопомпа.

От новите правила могат да бъдат изключени селскостопанските сгради и сградите, които са част от културното наследство. Държавите от ЕС могат да решат да изключат и защитени сгради със специална архитектурна или историческа стойност, както и временни сгради, църкви и места за поклонение.

Според евродепутати новите правила ще помогнат за намаляване на сметките за енергия, като същевременно ще осигурят хиляди висококачествени работни места в целия ЕС.

Директивата беше приета от евродепутатите с 370 гласа “за”, 199 гласа “против” и 46 гласа “въздържал се”. Предстои директивата да бъде официално одобрена и от Съвета на ЕС.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика