Студентите искат наеми наполовина

Към момента по-голямата част от общежитията остават необитавани.

Апел към министъра

Сградите са празни в пандемията

Намаляване на наемите с 50% за март и април за всички студенти искат от Националнoто представителство на студентските съвети. Те се обръщат към министъра на образованието, ректорите на университетите в страната и изпълнителния директор на студентските общежития.

“Мотивите ни за този апел са следните - на първо време, епидемиологичната обстановка в страната създаде затруднения за младите хора и техните семейства. Някои от тях останаха без работа или със силно занижени доходи. На следващо място, дистанционната форма на обучение създаде предпоставки за освобождаване на студентските общежития от болшинството студенти”, пишат студентите.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Образование