Студенти ще учат инвестиционно проектиране

Нова специалност „инженер в инвестиционно проектиране“ предстои да бъде разкрита във някои от висшите училища. Министерският съвет вчера прие наредби за държавните изисквания за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по направлението.

Наредбите са разработени съобразно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и други подзаконови нормативни актове, свързани с тази сфера. В тях са включени и разпоредби, които осигуряват възможност за обучение по индивидуален учебен план в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, обясняват от МОН.

Учебният план по специалността бе изготвен от работна група с представители на МОН. МРРБ, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и други по предложение на министъра на образованието Меглена Кунева.

Коментари

Задължително поле