С близо 200 000 лева създават общинско социално предприятие в Горна Оряховица

Община Горна Оряховица подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 197 622 лв.

Проектът е насочен към осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвимите групи чрез създаване на подходящи условия за професионалната им интеграция. В проектното предложение са предвидени реализирането на дейности за психологическо подпомагане, мотивиране, социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи с цел насърчаване участието им на пазара на труда и създаване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия при включването им в заетост.

Предвижда се създаване на общинско социално предприятие "Спомагателни дейности в община Горна Оряховица" с настоящия проект, с което се разкриват нови работни места в сферата на благоустройството и озеленяването, които ще бъдат от значение за развитието на местната икономика, социализирането и интеграцията на хора от уязвими групи.

Проектът ще приключи на 31 декември идната година.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони