Теменужка Петкова: Приоритетно работим за изграждането на интерконектора с Гърция

Един от основните приоритети в работата на настоящето правителство е развитието на инфраструктурата, в това число и на енергийната. Това ще интегрира България към енергийните пазари на съседните страни и ще гарантира сигурността на енергийните доставки. По този начин ще се реализира и целта ни за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на откриването на конференция "Стратегическа инфраструктура и инвестиции, България 2017", организирана от Градът медиа груп.

Министър Петкова припомни, че през месец ноември 2016 г. в експлоатация бе въведена първата междусистемна газова връзка на България, а именно тази с Румъния. Сега приоритетно работим за изграждането на интерконектора с Гърция - стратегическа инфраструктура не само за двете страни, а и за региона на Югоизточна Европа и за Европейския съюз, подчерта Петкова. По думите й трите нерешени проблема пред проекта - взимане на окончателно инвестиционно решение, провеждане на успешен пазарен тест и осигуряване на финансиране за проекта вече са успешно приключени. Освен полученото финансиране от ЕК в размер на 45 млн. евро, в няколко последователни бюджетни години българското правителство потвърждава държавна гаранция в размер на 110 млн. лв. "В момента финализираме процеса за получаване на допълнително финансиране за проекта по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", ще размитаме на европейската солидарност", обяви министър Петкова. Тя допълни, че предстои обявяването на обществената поръчка за избор на строител за изграждане на проекта на стойност около 120 млн. евро. Предвижда се строителството да стартира през първото тримесечие на 2018 г. Продължава работата и за завършване на проектите за интерконектори със Сърбия и Турция, каза още Петкова. Като друг важен за интегрирането на българския енергиен пазар към съседните, тя определи проекта за разширение на капацитета на газовото хранилище Чирен до 1 млрд. куб. м.

България разполага с 2 765 км. национална и газопреносна мрежа, която е изключително добре поддържана. "Всяка година инвестираме средства в нейната рехабилитация и модернизация, така че тя да е надеждна и функционална. Това предимство на страната ни убеди колегите от Главна дирекция "Енергетика" на ЕК да разработим съвместно концепцията за изграждане на газоразпределителен център на територията на България, така че да получаваме природен газ от различни източници и да го транспортираме", каза министър Петкова. Предстои провеждане на обществена поръчка за предпроектно проучване за газоразпределителния център "Балкан", за което „Булгартрансгаз“ ЕАД получи 920 хил. евро европейско финансиране. Тя подчерта, че с оглед последното развитието на газовите проекти в региона, в рамките на предпроектното проучване ще се разгледа и възможността природен газ да постъпва на входна точка Турция и да преминава през изходна точка Сърбия. За българското правителство е от изключително значение да се запази стратегическата роля на България и тя да се превърне в транзитен център за Европа, допълни Петкова.

Тя определи и електроенергийната инфраструктура като неразделна част от стратегическата. „Електроенергийният системен оператор“ ЕАД получи над 30 млн. евро по Механизма за свързване на Европа и ще работи по изграждане на проекти, сред които и далекопроводът между Добруджа и Бургас. Това ще ни даде възможност Българската независима енергийна борса да се интегрира към борсите на съседните страни.

Изграждането на енергийна инфраструктура ще бъде заложено и в Енергийната стратегия на България за 2030 г. с хоризонт до 2050 г. За нейното разработване Министерството на енергетиката ще привлече всички заинтересовани страни. Това е стратегически за българската енергетика документ, не е само за едно правителство, а за десетилетия напред и следва да се приеме с консенсус, каза още Петкова.

Коментари

Задължително поле