Токът ни скъп спрямо заплатата

Потребителите в България плащат за електроенергия по 10 евро за 100 кВтч.

Газът в Румъния по-евтин от нашия

Цената на тока в България е най-ниската в Европейския съюз, отчита Евростат. В абсолютна стойност цените на електроенергията за домакинствата през втората половина на 2018 г. варират от 10 евро за 100 кВтч в България до около 30 евро за 100 кВтч в Дания, Германия и Белгия.

Спрямо покупателната способност обаче, се оказва, че токът за българите далеч не е най-евтиният. Най-ниските цени на електроенергията за домакинствата са във Финландия и Люксембург, следвани от Нидерландия, Малта, Франция и Швеция.

На другия полюс са Португалия, Германия, Испания, Белгия и Румъния.

Средно цените на електроенергията за домакинствата в ЕС са се увеличили до 21,1 евро на 100 кВтч (+ 3,5%), в края на миналата година спрямо 2017 г.

Българите не могат да се похвалят и с най-ниски цени на газа. Сред държавите-членки цените на газта за домакинствата през втората половина на 2018 г. варират от под 4 евро на 100 кВтч в Унгария, Румъния и Хърватия до около 9 евро за 100 кВтч в Нидерландия, Испания, Дания и Италия и над 12 евро на 100 кВтч в Швеция. У нас средната цена е била - 4,4 евро за 100 кВтч.

Коригирана спрямо покупателната способност, може да се види, че в сравнение с цената на други стоки и услуги, най-ниската цена на газа за домакинствата е била регистрирана в Люксембург, следвана от Обединеното кралство, Хърватия, Естония, Белгия и Германия.

За разлика от тях, най-високите цени се наблюдават в Швеция, Испания, Италия и Португалия.

Най-голям дял от данъците и таксите в цената на газа има в Дания и Холандия, а най-нисък - в Люксембург и Обединеното кралство.

Коментари

Задължително поле