Томислав Дончев за административната реформа: Съпротивата е системна, изключително здрава, зловеща

Снимка: Денислав Стойчев

Вицепремиерът лично ще ходи по ведомствата. Борисов: Поемаш и контролираш

"На средното ниво в самите администрации съпротивата е системна, изключително здрава, щях да кажа, че е зловеща." Това казва вицепремиерът Томислав Дончев на правителственото заседание в сряда за облекчаването на административната тежест, за което той отговаря, показа стенограмата от дискусията.

"За тази цел леко ще променим практиката и работата само на документи, план, доклад, мерки и т. н. Ще си позволявам да влизам на конкретно ниво с всяко от министерствата, преглеждайки услуга по услуга. И вече имайки много детайлна представа кой от документите, който се изисква, може да бъде заменен със служебен достъп, ще ги решаваме нещата в реално време", заявява Дончев.

"Поемаш го лично и го контролираш", заръчва премиерът Бойко Борисов.

 

Пълният текст на стенограмата от дискусията:

БОЙКО БОРИСОВ: Ще ми се Бисер Петков да ни докладва за планираните мерки за намаляване на бюрокрацията при обслужване на хората с увреждания и лицата на социално подпомагане.

БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви.

Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, вчера по инициатива и под ръководството на вицепремиера Дончев, с участието на министър Горанов, беше проведена работна среща, на която се обсъдиха действия за облекчаване административното обслужване на хора с увреждания и други уязвими групи, които обслужва Агенция „Социално подпомагане“ – най-голямата структура към Министерството на труда и социалната политика.

Установи се, че за повечето услуги, които хората с увреждания получават, при заявяването им трябва да представят копия от експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, съответно. На проведеното работно съвещание след срещата с участието на Държавна агенция „Електронно управление“, представители на Националната агенция за приходите беше решено до края на месец май да се осигури връзка с регистъра на НЕЛК, тоест – той да е достъпен към средата за междурегистров обмен „Реджикс“, така че Агенция „Социално подпомагане“ и други институции да могат да ползват данни от регистъра. В този регистър на НЕЛК са всички експертни решения след 2014 година. Това ще облекчи много заявителите на услуги, които имат експертни решения след 2014 година. Същевременно е взето решение да започне ускорена миграция на данни преди 2014 година към тази информационна система, за да може тя да се използва пълноценно.

Другото, което незабавно ще бъде приведено в действие от Агенция „Социално подпомагане“, е да не се изисква при издаване на разрешение за винетен стикер на удостоверяване, че лицето има валидна застраховка „Гражданска отговорност“. Това ще се проверява от публичния регистър на Комисията за финансов надзор, като заедно с колегите от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съответно ще работим за разширяване на данните, които са в междурегистровия обмен, така че да не се изисква и представяне на големия талон на МПС, когато едно лице с увреждания кандидатства за целева помощ за приспособяване на МПС за неговите нужди.

Последното, за което също се договорихме вчера съвместно с Националната агенция за приходите, е да се предприемат действия, така че да се осигури достъп към регистъра на осигурените лица, който съответно се води от НАП. Така че за услугите, при които се изисква подоходен тест, доходен критерий, да отпадне изискването на служебни бележки от работодателите, които удостоверяват дохода на техните работници и служители, това да става по служебен път.

Тоест, всичко, за което в административен орган има вече документ, има създадена информация, да се ползва по служебен път.

Това е, което вчера беше обсъдено, решено, има изготвен протокол, има отговорни институции, има срокове и очаквам, че това наистина ще облекчи хората с уврежданията и другите уязвими групи, които са ползватели на услугите на Агенция „Социално подпомагане“. Тоест, решава се един сериозен въпрос, свързан с достъп до данните, които са в регистъра на Националната експертна лекарска комисия. Така че благодаря за съдействието от страна на НЕЛК, респективно – Министерството на здравеопазването. Това е информацията, която мога да предоставя по този въпрос.

Благодаря за вниманието.

БОЙКО БОРИСОВ: Дончев.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Мога да обобщя.

Целта на цялото мероприятие е всички клиенти или ползватели на услугите на Агенция „Социално подпомагане“ да носят или да предоставят по-малко документи, защото дори един бърз преглед показва, че една голяма част от документите, които представят, ги има в администрацията и не е необходимо те да ги носят от едно учреждение в друго. Крайното състояние, което целим, е какъвто и да било вид социално подпомагане да се получава само на база заявление от лицето. Всичко останало по служебен път да се проверява в администрациите. Да не забравяме, че става дума за хора в нужда. Когато ги караме да ходят от една администрация да се снабдят с един документ и да го предоставят на друга, за тях това е по-голяма трудност, отколкото за останалите хора.

Благодаря на колегите от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, ДАИ и на всички останали, Министерството на финансите, разбира се, които бяха ангажирани в работата по този случай. Работата по него ще продължи, защото се оказа, че потенциалът е огромен.

Давам един много конкретен пример, който е емблематичен. Защо да караме, когато родител иска помощи за дете за първи клас, да се снабдява с удостоверение, че има дете в първи клас, плюс, разбира се, това, което беше изискуемо до днес – справка за доходите си, при условие, че вероятно във всеки областен град, в съседната сграда буквално, тази информация я има? Тук може да се изпрати един списък на всички първолаци, които подлежат на записване или са записани в първи клас и да се прави служебна проверка на самата администрация.

Но работата ни до вчера показва друго. Ние приемаме решения, планове, стратегии, въз основа на тях се пишат доклади. В същото време на средното ниво в самите администрации съпротивата е системна, изключително здрава, щях да кажа, че е зловеща. За тази цел леко ще променим практиката и работата само на документи, план, доклад, мерки и т. н. Ще си позволявам да влизам на конкретно ниво с всяко от министерствата, преглеждайки услуга по услуга. И вече имайки много детайлна представа кой от документите, който се изисква, може да бъде заменен със служебен достъп, ще ги решаваме нещата в реално време.

БОЙКО БОРИСОВ: Поемаш го лично и го контролираш.

Както бях разпоредил – да се свържете с президента да докладвате за обществените поръчки, кои осъществихте вече контакт?

НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, пуснахме писмо още на същия ден, в сряда след заседанието на Министерския съвет. Началник-кабинетът на министерството се свърза с Иво Христов – началник-кабинет на президента. За тази седмица определи насрочването на дата. Още нямаме насрочена дата след писмото. Така че сме в процес на очакване.

БОЙКО БОРИСОВ: Най-добронамерено да му се обясни как се прави една обществена поръчка – каква комисия, колко комисии, как се отварят офертите пред медиите и т. н. Защото и на него кой знае какво му приказват.

НИКОЛАЙ НАНКОВ: Точно така.

Те в един служебен кабинет преди година и три месеца се отваряха оферти, така че… И изчезваха от комисиите документи, още има производства в службите.

БОЙКО БОРИСОВ: Да, където има производства, където има нарушения, има прокурорски проверки, има дадени на съд вече хора.

НИКОЛАЙ НАНКОВ: Точно така.

БОЙКО БОРИСОВ: Дайте, да се види отвсякъде.

Коментари

Задължително поле