Томислав Дончев: Имаме добре функционираща система за управление на средствата от ЕС

България е една от страните в Европа, която има добре функционираща система за управление на средствата от ЕС – ИСУН. Това заяви в Министерския съвет вицепремиерът Томислав Дончев, който представи обновения модул на системата eufunds.bg, предаде БГНЕС.

„Преди около 10 години като кмет трябваше да кандидатствам по един голям проект. Документацията тежеше 200 килограма, карахме я до Управляващия орган с бус. Днес това няма как да се случи – никой вече не подава по този начин документи“, спомни си Дончев и направи паралел, че днес е необходимо само флашка и компютър на бенефициента.

Вицепремиерът отбеляза, че за 10 години са направени много важни стъпки. През следващите 1-2 години системата предстои още да се усъвършенства.

Към настоящия момент има нов публичен модул, който прозрачно отразява усвоените средства от Европейския съюз. В обхвата на системата попадат 20 програми, има над 70 000 потребители.

За разлика от предишната версия от 2013 година, която е имала предимно деловодни функции, настоящата дава възможност да се кандидатства по електронен път.

Към момента са постъпили над 31 000 проекти предложения. Оценката на проектните предложения е изцяло електронна от възложителя.

Системата има и екологична функция- спасени са над 15 000 дървета, които трябваше да бъдат отсечени за хартия.

От сайта става още ясно, че през следващата година по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове ще бъдат обявени 22 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 315 млн. лева. Към края на октомври нивото на договаряне е над 78% от бюджетите на програмите, а плащанията към бенефициентите са над 38%.

Коментари

Задължително поле