Трета компания за електронни разплащания чака лиценз от БНБ

Трета компания в България е подала документи до БНБ и очаква лиценз за електронни разплащания.

Освен Европейската централна банка и националните банки, дружествата за електронни разплащания са единствените, които могат за издават и да изкупуват обратно електронни пари. Минималният изискуем капитал за тях е 700 хил. лв., а таксата за лиценза, издаван от БНБ е 10 хил. лв.

По смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи електронните пари са парична стойност, съхранявана в електронна, включително магнитна форма, която представлява вземане към издателя, издава се при получаване на средства с цел извършване на платежни операции и се приема от физическо или юридическо лице, различно от издателя на електронни пари.

Според публичния регистър на лицензираните в България дружества за електронни пари досега само две са получили лиценз за извършване на тази дейност. Законът обаче предвижда компаниите да работят с представители, които също се водят в регистъра, с което дейността им достига до по-широк кръг потребители.

Кандидатът „Алтернатива файненшъл“ вече има лиценз за небанкова финансова институция, издаден от БНБ, както и лиценз от Министерството на финансите, който дава право на дружеството да взема клиентски средства и да търгува с инвестиционно злато и други благородни метали.

За да получи лиценз и от БНБ компанията трябва да отговаря на условията за издаването му, описани в Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) и Наредба №16 за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи.

В момента компанията се оглавява Румен Гълъбинов. Той коментира, че регулаторът в лицето на Комисията за финансов надзор ще направи по-силна компанията и че нейното ръководство уважава техните забележки и работи за подобряване на процедурите.

През 2002 г. Румен Гълъбинов става първият председател на Агенцията по застрахователен надзор, а през 2003 г. – зам.-председател на новоучредената Комисия по финансов надзор (КФН). Членувал е в управителните съвети на международни застрахователни компании от България, Австрия и САЩ.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес