Трудови инспектори засякоха 755 нарушения за два месеца в Търново

Общо 249 проверки са извършили служителите на Дирекция „Инспекция по труда”  във Велико Търново през май и юни. Това съобщи директорът на водимството в старата столица инж. Невена Стефанова.

Тя допълни, че 46 от тях са след постъпили сигнали на граждани и по инициатива на други институции. 755 са констатираните нарушения, 513 от които са свързани с трудовите правоотношения на работниците и служителите.

Най-честите нарушения, установени от инспекторите, са свързани с работното време и почивките по време на работа, както и със заплащането на трудовите възнаграждения. Седем са случаите на работещи без трудови договори. Неизплатените навреме трудови възнаграждения през отчетения период са в размер на 22 892,33 лева, за което са дадени и предписания с определен от Инспекцията по труда срок.

Продължава засиленият контрол в отрасъла „Растениевъдство и животновъдство” и законосъобразното наемане на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Трудовият договор може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден за не повече от 90 дни в една календарна година. Инж. Невена Стефанова припомни за извършената през месец май законодателна промяна, с която се дава възможност трудовият договор за един ден да се сключва и за 4-часова продължителност на работния ден.

514 са предоставените образци за еднодневни трудови договори през първите 6 месеца на годината.

Контрол върху наемането на работа на лица, ненавършили 18 години, е  бил акцент в работата на инспекторите през периода. До момента не са установени случаи на незаконосъобразно наемане на такива работници. 25 са постъпилите във ведомството искания за издаване на разрешение за работа на лица под 18 години, а през първото полугодие на годината те са били 39. „Тази година се наблюдава бум на разрешенията за наемане на работа на лица, ненавършили 18 години, основно в сектора на услугите. Спрямо миналата година интересът е много голям, но в летния период се наблюдава спад заради заетостта по морето”, допълни инж. Невена Стефанова.

Коментари

Задължително поле