Трудово-правна консултация на "Труд": В кои случаи може да ви прекратят пенсията

Въпрос: Придобих право на пенсия и мой приятел ми разказа, че по силата на закона държавата може да ми я спре. Искам да попитам дали това е вярно и ако отговорът е “да”, то в кои случаи може да се случи това? Предварително благодаря.

М. Колев, гр. Търговище 

Отговор: Прекратяването на пенсиите се извършва от длъжностното лице по пенсионното осигуряване, без да е необходимо пенсионерите или техните наследници да подават заявление (това не изключва необходимостта от представяне на доказателства - документи, водещи до прекратяване на пенсия или добавката - дипломиране, сключване на граждански брак и т. н.)

Пенсията се прекратява, когато:
- пенсионерът почине;

- детето навърши възрастта, до която може да получава наследствена или персонална пенсия, или е осиновено;

- преживелият съпруг, който получава наследствена пенсия, встъпи в брак;

- отпадне основанието за получаването ѝ;

- пенсионерът не се яви за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е служебно повикан.

Когато пенсионерът е починал пенсията му се прекратява от края на месеца, през който е починал.
В останалите случаи пенсията се прекратява от датата, на която е възникнало основанието за прекратяването.

Пенсията се спира когато:

- по искане на лицето;

- когато пенсионерът не е получавал пенсията си повече от шест месеца; 

- когато не се следва изплащането є на основание чл. 101 от Кодекса за социално осигуряване (при несъвместимост на пенсиите) и е по-неблагоприятна по размер;

- когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказаните условия на труд.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Трудово-правна консултация