Трудово-правна консултация на "Труд": Колко часа максимално може да се работи на ден

Въпрос: Здравейте! Работя по два трудови договора. Мога ли да работя сутрин 6 часа и след шестчасова почивка - 12 часова смяна (първа и нощна смяна)? Работя като медицинска сестра.

М. Мичева, гр. София

Отговор: Съгласно чл. 110 от Кодекса на труда (КТ), работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време.

Вие имате възможност да сключите трудов договор и с друг работодател по реда на чл. 111 от КТ, който предвижда, че работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния Ви трудов договор по основното Ви трудово правоотношение.

Работното време по трудов договор за допълнителен труд е уредено в чл. 113 от КТ, съгласно който максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд, заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване, не може да бъде повече от 40 часа седмично - за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители, и 48 часа седмично - за другите работници и служители. При изричното им писмено съгласие работниците и служителите, навършили 18 години, могат да работят и повече от 48 часа. Работникът или служителят по чл. 110 и чл. 111 от КТ дава писменото си съгласие за работа повече от 48 часа седмично на работодателя, при когото работи. В случай че работникът или служителят не даде съгласие, той не може да бъде задължен да работи повече от 48 часа седмично, като отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него. Писменото съгласие на работника или служителя по чл. 111 от КТ за работа повече от 48 часа седмично се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд. В тези случаи продължителността на работното време се изчислява за период не по-дълъг от 4 месеца. Във всички случаи на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа, съгласно чл. 152 от КТ и седмична почивка - 48 часа, съгласно чл. 153 от КТ.

С оглед на гореизложеното може да се направи обоснован извод, че работник или служител може да сключи един основен трудов договор на 8 часа и допълнителен трудов договор по чл. 111 от Кодекса на труда, който не може да бъде за повече от 4 часа (или 6 + 6 часа и т. н), но не повече от 12 часа за съответния работен ден.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Трудово-правна консултация