Трудово-правна консултация на "Труд": Може ли да ни намалят заплатата без наше съгласие?

Въпрос: Бих искала да разбера какви са правата ми в този случай: поради преструктуриране на фирмата, където работя, ми предлагат по-ниска и по-зле платена позиция. В случай, че не приема предложението, може ли работодателят да ме съкрати. Благодаря предварително!

Ил. Велева, гр. София

Отговор: Последните дни все по-често хората биват предупреждавани, че ще имат намаление на сумата за възнаграждението, смяна на работната позиция с по-ниска такава и по-лошо заплатена, както поради кризата с COVID-19, така и по причини като преструктурирания и други чисто пазарни особености. Може ли да ни променят (намалят или увеличат) заплатата без наше съгласие?

В трудовия договор се определя основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. При сключването на трудов договор работодателят е задължен да определи както основното възнаграждение, така и допълнителните възнаграждения с постоянен характер.

Законът предвижда, че изменение на трудовия договор (включително и размерът на възнаграждението) се допуска само и единствено по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение, работодателят и работникът могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.) за определено или неопределено време, което следва да се запише в споразумението.

Клаузите, които се изменят, изрично се посочват в допълнителното споразумение към трудовия договор.
В случай, че работникът или служителят не е съгласен с предложената от работодателя промяна в условията на трудовия договор (включително и размера на заплатата) и не подпише допълнителното споразумение, то не поражда правни последици. Остават да действат клаузите на подписания от двете страни досегашните условия на трудовия договор или допълнителното споразумение към него.

Спрямо Кодекса на труда без съгласието на работника или служителя промяна в размера на възнаграждението му може да бъде извършвано само и единствено при увеличаването на заплащането. В тези случи не е необходимо допълнително споразумение между работника и работодателя, защото процедурата може да бъде извършена и с едностранна заповед от работодателя.

Работодателят няма право и да ви налага “глоби” по свое усмотрение, с които да ви ощетява финансово. Съгласно чл. 272, ал. 1 от КТ без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за предвидените в закона случаи.

Справка:
чл. 66, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ)
чл. 119 от Кодекс на труда
чл. 272, ал. 1 от Кодекс на труда
чл. 210, ал. 4 от Кодекс на труда

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Трудово-правна консултация