Турски адвокати разкритикуваха наредбите-закони в страната

Председателят на Сдружението на камарите на адвокатите в Турция Метин Фейзиоглу подложи на остра критика сегашните наредби-закони (на турски: КНК – наредби със силата на закон) в рамките на действащото извънредно положение в страната, предаде ДХА.

„Тогава каква нужда има от самия Меджлис?; Къде точно се намира тук демокрацията?; Къде се вижда уважението към волята на народа и към Меджлиса, като негова еманация?”, реагира остро Метин Фейзиоглу срещу последния КНК под № 694.

„Въпросните КНК в рамките на извънредното положение (на турски: OHAL) могат да бъдат издавани само и единствено за противодействие по причини, предизвикали самото обявяване на OHAL. За съжаление, последният КНК (под № 694) и самата негова същност, нямат нищо общо с OHAL (Например: Разширяването на правомощията за вътрешно разузнаване на Националната разузнавателна организация (МИТ); намаляването на самия контрол върху нейната дейност; преподчиняването на МИТ от Министерския съвет към Президентството; липсата на последващи действия за контрол върху дейността на административните съдилища в областите на техните правомощия; ефектите за допустимите жалби срещу решения на районните съдилища в рамките на техния променен съдебен район и т.н и т.н.) … Това е едно положение, което ни кара да се запитаме: „Тогава защо избираме народни представители?”.

Очевидно става въпрос за едно своеволие и прищевки, беззаконие и отдалечаване от демокрацията на максимална скорост. Щетите от това се виждат от цялата ни нация и от държавата.”, мотивира се Метин Фейзиоглу, цитиран от ДХА.

Коментари

Задължително поле