Увеличават броя на защитените училища

Правителството прие списъци на защитените и на средищните училища в България за учебната 2016/2017 г.

Към досегашните защитени училища са добавени нови четири. Те са в селата Буково и Долен, област Благоевград, Славяново, област Търговище, и Скалица, област Ямбол. От списъка отпадат училищата в с. Буйново, област Смолян, и в с. Осеновлаг, област Софийска, поради липса на ученици и закриване.

За защитено се определя училище, което, ако бъде закрито, поне 10 ученици ще пътуват на не по-малко от 20 км до най-близкото съседно училище. Същия статут придобива и учебно заведение, което, ако бъде закрито, неговите ученици няма да могат да се обучават в най-близкото средищно училище поради липсата на капацитет и невъзможност да бъдат изпълнени здравно-хигиенните изисквания в него.

С актуализацията на списъка на средищните училища за 2016/2017 г. от него отпадат 26 от вписаните и се включват нови осем средищни училища от осем области. Общият им брой на средищните училища за настоящата учебна година става 765. Те се намират в 626 населени места.

Средищно е общинско училище, в което се обучават учениците от населените места, в които няма училище. На децата в него се осигурява транспорт, целодневна организация на учебния ден и храна за обяд. Средищните училища са посещавани от общо 189 191 ученици, като пътуващите до 16-годишна възраст са 42 053.

Коментари

Задължително поле