Увеличават се безработните в Свищов

Общо 108 души без работа са регистрирани за месец в крайдунавския град

Тенденция на нарастване броя на регистрираните безработни отчитат в община Свищов. В края на ноември на трудовата борса са регистрирани 851 души, което представлява увеличение спрямо предходен месец със 108 души. Това увеличение е характерно за този период и е свързано с приключване на селскостопанските и строителни дейности.

Равнището на безработица се покачва с 0,7 пункта и в края на месеца е 5,4 % /при 6.0 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1063 души или с 212 души повече от сегашния.

Експертите констатират увеличение на групите на лицата с основно и средно образование, които са без препитание. Има обаче снижение на заемания дял на безработните с начално и висше образование.

Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование е от 63 души, а лицата с основно образование са 129 души. Висшистите без работа са 178 души.

Лицата със средно образование са 481, което е 56,52 на сто от структурата на безработните по образование.

Трудова реализация през ноември с посредничество на бюрото по труда са намерили 59 души, от които 4 – по насърчителни мерки и програми за заетост, 12 – по ОП „РЧР”, а останалите 43 – на първичен пазар.

Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 23, а прекратените по други причини – 8.

Коментари

Задължително поле