Унгария радикално увеличава заплатите на медиците

Унгарският парламент прие с пълно единодушие законопроекта, в който бяха записани радикалните промени.

През 2023 г. висококвалифицираните медици ще получават близо 5 пъти повече, отколкото през 2019 г.

Догодина начинаещ лекар ще започва със заплата от 1374 евро, а лекар със стаж от 16 до 20 г. ще получава 2857 евро

Законопроект, внесен миналата седмица от министър Гергей Гуяш - завеждащ кабинета на министър-председателя и Миклош Кашлер - министър на човешките ресурси, предвижда радикално увеличение заплатите на лекарите. Въпреки формалните критики, опозиционните партии единодушно гласуваха за приемането му. Законът влиза в сила от 18 ноември, а разпоредбите му ще се прилагат от 1 януари 2021 г.; така че дотогава правоотношенията с визираните в закона лица трябва да бъдат преобразувани.

Най-ниската заплата на унгарски лекар на практика се удвоява. Увеличенията ще бъдат осъществени постъпателно на три етапа: първият - от януари 2021 г., вторият - през 2022 г., а третият - до 2023 г., когато високо квалифицираните медици с продължителен трудов стаж ще получават близо 5 пъти повече, отколкото през 2019 г. При сегашния курс - средно 350 форинта за 1 евро,

• начинаещ лекар, който в момента получава 255 000 форинта, през следващата година ще има брутно месечно възнаграждение от 481 000 форинта (1374 евро); през 2022 г.- 1768 евро; през 2023 г. - 1963 евро (при сегашната равностойност на форинта); съответно,

• лекар със стаж от 16-20 години ще получи над един милион форинта (2857 евро); през 2022 г. - 3714 евро; през 2023 г. - 4286 евро;

• докато заплатата на медик с над 41-годишна практика ще бъде 1,6 милиона форинта (4571 евро); през 2022 г. - 6000 евро; през 2023 г. - 6571 евро при сегашната равностойност на форинта.

Законопроектът бе внесен в парламента след продължителни консултации с Камарата на унгарските медици (КУM). Преговорите с КУМ ще продължат, за да обхванат в бъдеще и други сектори на здравеопазването. Според премиера Виктор Орбан приетите мерки са били крайно наложителни, „за да се запази талантът на Унгария“. Факт е, че при предишното социал-либерално управление бюджетните разходи за здравеопазване чувствително се свиваха. Премахната бе и 13-та заплата под формата на бонус, която унгарските лекари получаваха. Това принуди много от тях да търсят по-високо възнаграждение в други страни.

Още когато дойде на власт през 2010 г., коалиционното правителството на ФИДЕС с консервативната Християн-демократическа народна партия предвиждаше подобни мерки, но икономическото положение на страната и високата безработица не позволяваха да се заделят значителни средства за здравеопазване и социална дейност. Днес, нивото на безработицата е сведено до 3,3%, страната ускорено се реиндустриализира, приходите в бюджета от износа и от вътрешните постъпления чувствително нарастват, както и доходите на хората, което създаде условия Унгария да заеме седмо място по разходи за здравеопазване на глава от населението в Европа.

Докато здравеопазването в други страни се срина, Унгария се справи отлично с т. нар. коронавирусна криза. Смъртността на един милион жители от тази инфекция е една от най-ниските в Евросъюза и чувствително по-ниска от богати страни като САЩ и Швейцария. Освен това тестването за вируса е напълно безплатно, когато е предписано от лекар.

Една от новостите в закона е, че той установява правен статут на здравните права (не бива да се бъркат с услуги!). В бъдеще всичко в сферата на здравеопазването в държавното или общинското здравно заведение може да бъде извършвано само в рамките на новоприетите правоотношения. Разделя се публичното от частното здравеопазване. Лекарите ще могат да работят само в един от секторите - публичния или частния.
Според новите правила, от 1 януари 2021 г. лекар не може да извършва здравни дейности в седалището или помещенията на работодателя си, предоставящ здравна помощ, която не е залегнала в правоотношенията му със здравната служба. Дефинирано е и понятието конфликт на интереси: когато лице в трудово правоотношение с медицинско заведение, влезе в трудово правоотношение, свързано с възнаграждение в друго заведение. Изключения се допускат за научни, образователни, художествени, лекторски, редакторски и други защитени от закона интелектуални дейности. Но и за тях се изисква предварително разрешение от оторизиран правителствен орган, ако продължителността на работното време е приблизително еднаква с работното време на същото лице в здравното заведение.

Освен това лекар може да бъде пренасочен на друго място за период от две години, ако обстоятелствата налагат подобна мярка. Същото се отнася и до възможността за временно командироване на лекар за период до една година, което може да бъде удължено с още една.

Законът предвижда и допълване на Наказателния кодекс с разпоредба, която определя като наказуемо предоставянето и приемането на неправомерно облагодетелстване, тоест даването или приемането на бакшиш. Според допълнението всеки, който дава или приема неправомерно облагодетелстване, се наказва с лишаване от свобода до една година. Тълкуванието на понятието „неправомерно облагодетелстване“ е допълнено и в Закона за здравеопазването: здравният работник или лекар не може да поиска или да приеме парични, икономически или други облагодетелствания в натура.

След приключване на лечението обаче, здравният работник може да приеме еднократно предметно дарение, чиято стойност не надвишава 5% процента от текущата месечна минимална работна заплата - в момента 8000 форинта (около 22 евро).

След приемането на закона, министърът на човешките ресурси Миклош Кашлер заяви, че след като успя адекватно да се защити срещу пандемията на коронавируса, дори в условията на огромен натиск, унгарската здравна система успя да продължи с помощта на правителството и националното сътрудничество. Точно това е най-важното: независимо от критиките, законът, който е безпрецедентен пример за радикално увеличение на заплатите на медицинската общност в Унгария, единодушно бе приет заедно с другите опозиционни политици.

Коментари

Задължително поле