УНСС стартира изграждането на модерен научен комплекс

На 17 декември, понеделник 2018 г. от 10 часа в преподавателска читалня на библиотеката на Университета за национално и световно стопанство ще се състои официалното събитие за стартиране на модернизация на съществуваща научна инфраструктура по проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 02 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“.

Общата стойност на проекта е 13 333 868,86 лв., от които 11 333 788.53 лв. са европейско и 2 000 080.33 лв. национално съфинансиране. Партньори по проекта са пет университета и един институт на БАН. Срокът за изпълнение е април 2018 г. – ноември 2023 г.

Целта на проекта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с големи данни, обвързан с национален и международен научноизследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.

Събитието се организира от УНСС, бенефициент по проекта, и ще бъде открито от ръководителя на проекта и ректор на УНСС проф. Стати Статев. Ръководният екип ще представи целите на проекта, очакваните резултати и бъдещата инфраструктура на Центъра за компетентност в областта на големите данни.

Коментари

Задължително поле