УХТ-Пловдив модернизира учебната си база с 3 млн. лв.

Университетът по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив ще модернизира учебната си база със спечелен проект по ОП "Региони в растеж" на обща стойност от 2 999 369,20 лв. УХТ е първото у нас висше учебно заведение, което печели финансиране по тази оперативна програма.

Университетът по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проекта в срок от 30 месеца възлиза на 2 990 785,30 лв., от които 85 % (2 542 167,51 лв.) са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 15 % (448 617,79 лв.) са национално съфинансиране. Като собствен принос за изпълнение на проекта УХТ осигурява едва 8583,90 лв. "Проектът предвижда модернизиране и обновяване на двата корпуса, в които се провеждат голяма част от занятията от приоритетните за вуза ни направления "Хранителни технологии" и "Биотехнологии", съобщи ректорът на УХТ проф. Кольо Динков.

Строително-монтажните работи са свързани с повишаване енергийната ефективност, сред които топлинно изолиране на сградите, реконструкция на отоплителната инсталация, изграждане на котелно помещение. Предвижда се осигуряване на достъпна архитектурна среда, обновяване на осветлението и изграждане на платформи за хора с увреждания и на многофункционална учебна зала.

Коментари

Задължително поле