Училище в Горна Оряховица спечели проект за предотвратяване на насилието

Снимка: Архив

Проект на стойност 101 450 евро, насочен срещу предотвратяване на насилието в училище спечели СУ „Георги Измирлиев” в Горна Оряховица. Учебното заведение е координатор по проект на „Еразъм +” с партньори от Турция, Испания, Португалия и Полша за период от 2 години.

Темата за ненасилието е актуална в българското училище и екипа, разработил проекта, предвижда различни дейности за справянето с този проблем. Чрез тях, участниците в проекта ще се научат как да разпознават, предотвратяват и реагират адекватно на проявите на насилие и дискриминация, ще научат децата да се справят сами, когато попаднат в такава ситуация, както и останалите да реагират правилно. Екипът ще мотивира децата да заемат активна позиция и ще привлече вниманието на обществеността към проблема с насилието и дискриминацията на децата със СОП.

В рамките на проекта педагозите предвиждат различни дейности. Те ще направят филми за насилието в училище, които ще пресъздават комични ситуации и ще осмиват насилието и насилника. Ще провеждат конкурс и изложба на плакати против насилието във всяко училище-партньор. Предвижда се също децата да пишат поезия, истории по темата, да се изработят брошури, постери, како и да се проведат интервюта със съученици, родители, граждани, представители на Общината. Всички партньори ще участват в изработването на наръчник със съвети „Как да предотвратим насилието над децата със СОП в училище“. Партньорите ще участват и в подготовката на фестивал „Училище без насилие“- поредица от музикални и сценични изяви.

Събитието ще се проведе в Испания през март 2019 година. Ще се подготвя месеци напред съвместно с всички партньори. Учителите ще участват в уъркшоп на тема „Насилието и неговите психологически и социални аспекти“ в Португалия през октомври 2018 година. Във всяко училище ще бъде експонирана фотоизложба, а учениците ще напишат сценарии за радио или телевизионно шоу за разпространение на дейностите по проекта.

Коментари

Задължително поле