Училище се сдоби с фитнес под липите "Торонто-2"

Äèðåêòîðúò ßâîð ßêèìîâ ïðúâ ïðîáâà çäðàâèíàòà íà íîâèòå ôèòíåñ óðåäè íà îòêðèòî, çà äà ãè ïðåäîñòàâè çà ïîëçâàíå íà ó÷åíèöèòå

Основното училище "Христо Ботев" в шуменското село Тушовица се сдоби с фитнес на открито под липите. Целият школски двор е обновен за 4 998 лв. от ПУДООС, похвали се директорът Явор Якимов. Освен уредите, има нови пейки, кошчета, както и специален кът за по-малки деца. Местната общественост помогнала за монтажа с доброволен труд и дървен материал.

Както "Труд" писа, преди 2 г. селското школо си задели пари от бюджета за фитнес зала "Торонто" и я обзаведе с помощта на община Върбица. И до ден днешен тя е отворена за всички ентусиасти от Тушовица. Учениците имат ключ. Влизат, тренират и дори сами си почистват, хвали ги Якимов.

Сега единственото му притеснение е, че децата в селото намаляват. Новата учебна година ще стартира с 52-ма ученици. Школото им харесва, но няма препитание за родителите. Все повече фамилии отиват на работа в Дания и Германия.

Коментари

Задължително поле