Форум на ВСС обсъжда по-лесните от правна гледна точка дела

По-лесните от правна гледна точка дела са акцент на форума "За ефективността на правосъдието", който се организира от ВСС в Бургас. "Очакваме конкретни предложения или законодателни изменения, които в момента предлага Гражданския процесуален кодекс предвид това, че Конституцията задължава всички съдебни актове да бъдат мотивирани. Целта е да по-лесните дела да бъдат по-бързо решавани, за да може магистратите да се фокусират върху по-сложните дела", каза пред журналисти Боряна Димитрова - член на ВСС.

Конференцията е разделена на два модула. Първият касае възможността за произнасяне на кратки мотиви в съдебно заседание по дела, непредставляващи фактическа и правна сложност, подсъдни на районен съд. Ще бъде предложен примерен модел за кратки мотиви на съдебни решения. Предвидено е обсъждане на съществуващата възможност или необходимост от законодателни изменения в тази насока.

Втората част на конференцията ще се фокусира върху заповедното производство, като се посочат проблемите и се обсъдят предложения за промяна и постигане на по-голяма ефективност.

Коментари

Задължително поле