Харченето на пари помага на ръста на икономиката

През четвъртото тримесечие на 2019 г. и първите три месеца на 2020 г. очакваме предлагането на труд да нараства, благодарение на високия растеж на заплатите, посочват от БНБ.

Хората спестяват повече

Частното потребление ще продължи да има положителен принос за растежа на Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. За това ще допринасят запазването както на положителните тенденции на пазара на труда, така и на ниските лихви, които стимулират търсенето на потребителски кредити. Това пише в периодичното издание на БНБ “Икономически преглед”.

През второто тримесечие на 2019 г. показателите, измерващи състоянието на пазара на труда, продължиха да се подобряват. Въпреки това частното потребление нарасна слабо, докато в същото време растежът на депозитите се ускори. Това може да се обясни с увеличилата се несигурност на домакинствата и с понижаването на потребителското доверие през периода, посочват от БНБ.

Според данни на НСИ делът на спестяванията от доходите на домакинствата продължи да се повишава през второто тримесечие. Делът на домакинствата, които имат намерение да увеличат спестяванията си през следващите 12 месеца, също остава висок, посочват от БНБ.

Коментари

Задължително поле