Хората по-изрядни платци от фирмите

Родните компании получават парите със закъснение от средно 18 дни, при 20 дни в Европа.

Всяка четвърта фактура на бизнеса се бави или изобщо не се осребрява

25% от компаниите се страхуват от фалит

Българските граждани са по-дисциплинирани от бизнеса по отношение на плащането на задълженията си, показва проучването “Навици на плащане в Европа” 2018, проведено от EOS Груп сред 3400 компании.

Хората плащат със закъснение или оставят неплатени средно 19% от фактурите, докато при фирмите това се случва с всяка четвърта. Подобен е делът на нередовните плащания на бизнеса в Румъния и Гърция – 27%, а Словения се нарежда в дъното на класацията с 30%.

През последните две години 4% от фактурите, които компаниите у нас са издали, се отписват поради невъзможността да бъдат събрани изобщо. Като положителен факт за България проучването отчита, че родният бизнес получава парите си със закъснение от средно 18 дни след падежа, спрямо 20 дни в Европа.

Въпреки това страната ни е на първо място в Европа по дял на фирмите, които се опасяват от фалит заради забавени плащания. Всяка четвърта компания очаква да спре да работи заради просрочия като делът им нараства с 2 процентни пункта за година.

Близо 60 на сто от компаниите отчитат, че забавените плащания намаляват печалбите им, 47% изпитват недостиг на ликвидност, а също толкова се налага да увеличат разходите си за лихви, коментира данните Райна Миткова, изпълнителен директор на ЕОС България. По думите й, ако едно вземане не е събрано в рамките на девет месеца, е твърде вероятно това да не стане никога.

Коментари

Задължително поле