Хроничните заболявания струват на европейските икономики 115 млрд. евро годишно

Снимка: Архив

Очакваната продължителност на живота в повечето страни от ЕС вече надхвърля 80 години. Това са част от констатациите в Съвместния доклад на Европейската комисия и ОИСР „Здравето накратко: Европа 2016“.

Тази рекордна продължителност на живота обаче не винаги означава добро здраве, посочва авторите. Около 50 милиона души в ЕС страдат от няколко хронични заболявания. Повече от половин милион души в трудоспособна възраст умират от такива болести всяка година, което струва на европейските икономики около 115 млрд. евро годишно.

16 на сто от възрастните страдат от затлъстяване (повишение спрямо 11 на сто през 2000 г.), а 20 процента все още пушат.

Застаряването на населението, съчетано с увеличаването на хората с хронични заболявания и бюджетните ограничения, изисква промени в начина на предоставяне на здравно обслужване. Те включват развитие на електронното здравеопазване, намаляване на болничните престои чрез по-добра организация на първичната медицинска помощ и грижите в общността и по-разумно изразходване на средствата за лекарства, например чрез пълноценно използване на възможностите за генерични заместители.

Витянис Андрюкайтис, европейски комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, каза: „Докладът „Здравето накратко“ съдържа полезна информация, която може да послужи на държавите от ЕС при определянето на техните действия в областта на здравето във всички политики. Той показва, че всяка година в ЕС много хора умират от болести, които са свързани с рискови фактори като тютюнопушенето и затлъстяването и биха могли да бъдат предотвратени. Също така се подчертава необходимостта от продължаване на усилията за подобряване на достъпността на здравното обслужване. Докладът е първият етап от цикъла относно здравословното състояние в ЕС – партньорство между Комисията и ОИСР за изготвяне на анализи за здравето и здравните системи в отделните страни и в Съюза като цяло“.

Коментари

Задължително поле