Центърът за психично здраве в Търново кандидатства за трето ниво на компетентност

Центърът за психично здраве във Велико Търново се надява през настоящата година да увеличи своя персонал с цел покриване изискванията на медицинския стандарт „психиатрия”.

Ще бъдат назначени допълнително клинични психолози, като целта е да се бъде определено трето ниво на компетентност на диспансера, което пък ще даде възможност за увеличаване на приходите с 15%. Това залага в бизнес-програмата си управителката на Центъра д-р Мариана Петрова – Андреева.

Тя обаче подчертава, че поради ниското заплащане липсват желаещи да работят в бившия диспансер. Със 73 щатни бройки разполага лечебното заведение, като 10,5 от тях са лекари, 25 медицински и две старши сестри, един логопед и 17,5 санитари се грижат за пациентите.

През настоящата година Центърът за психично здраве предвижда приход в размер на 1 469 336 лв. От тях 920 000 лв. са от стационарно лечение с 24-часов престой, 480 000 лв. - от дневно стационарно лечение и 38 400 лв. – от рехабилитация чрез трудотерапия. Диспансерът ще отдели 30 000 лв. от собствените си приходи за строително-ремонтни дейности и за обособяване на помещения за трудотерапия и рехабилитация. С 6 000 лв. ще бъде изградена кислородна инсталация.

Бившият диспансер разполага със 130 легла и 2 линейки, като д-р Андреева обръща внимание, че дълготрайните материални активи са на 100% изхабени и ще бъде нужно закупуването на нови за покриването на стандарта „психиатрия”. Центърът разполага с база в сe.f Средни колиби, която е необитаема и се нуждае от спешен ремонт, за който здравното заведение няма средства.

Затова д-р Мариана Андреева предлага на община Велико Търново тя да извърши ремонта или да продаде сградата.

Коментари

Задължително поле