ЧЕЗ и ЕВН искат нова цена на тока от юли

ЧЕЗ и ЕВН ще внесат в Комисията за енергийно и водно регулиране заявления за нови нови цени на тока от 1 юли. Това се казва в съобщение на двете дружества. В тях обаче не се посочва с конкретна цифра, но практиката досега сочи, че дружествата винаги настояват за повишение на тарифите от всеки следващ ценови период.

„Както и досега, заявленията за нови цени ще следват основните принципи за сигурност на снабдяване, качество на обслужването, адекватна възвращаемост и покриване на оперативни разходи. Заявленията ще отразяват и наложените задължения на операторите на разпределителни мрежи по отношение на либерализирания пазар на електроенергия в България“, пишат от групата на EVN България, включваща “Електроразпределение Юг“, „EVN България Електроснабдяване“ и „EVN България Топлофикация“.

От ЧЕЗ заявяват, че предложението им ще се „базира на принципите, следвани от дружеството при всяко едно от своите ценови заявления, а именно: покриване на присъщите разходи за осъществяване на лицензиoнната дейност, съгласно чл. 31, т. 2 от Закона за енергетиката, чрез определяне на обоснована надценка за дейността, елиминиране на кръстосаното субсидиране между отделните сегменти на регулирания пазар и изпълнение на вменените законови задължения на крайния снабдител“. И допълват, че в заявените от дружеството необходими приходи в размер на 581 млн. лв. ще бъде отразен пълния размер на разходите за балансиране на клиентите на „ЧЕЗ Електро България“ АД, в качеството му на координатор на специална балансираща група.

Окончателните цени на услугата „обществено снабдяване с електрическа енергия” ще бъдат одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Коментари

Задължително поле