Читателски клуб за млади майки с библиотека за пособия ще правят в Твърдица

Планинското градче Твърдица.

Читателски клуб за млади майки с библиотека с пособия и играчки за децата ще бъде създаден в балканското градче Твърдица. Това е една от нестандартните идеи, които общината ще осъществи с европейски средства, за подобряване качеството на живот и социалното включване на най-маргинализираните общности. В проекта ще участват две неправителствени организации, детската градина и средното училище в Твърдица. Част от дейностите са насочени към превенция на ранното отпадане от образованието, завършването на средното училище с отличие, повишаване на здравната култура сред децата и младежите, установяване на здравния им статус. Друга част от дейностите са свързани с осигуряване на трудова заетост. Кметът на общината ще назначи 35 безработни лица, които да отговарят за поддръжката и озеленяването на обществените места в града и селата. Освен образователни, ще бъдат назначени и трудови медиатори, които ще работят сред неактивното население на трудоспобна възраст.

Средствата по проекта възлизат на близо 700 хил.лева и са осигурени безвъзмездно по две оперативни програми: „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“, съобщи Данка Генчева от общината, ръководител на проекта. Финансирането е до края на 2020 година.

Коментари

Задължително поле