Чуждите инвестиции намаляха наполовина

Чуждестранни компани изнесоха 1 млрд. евро

Най-много пари идват от Австрия

Преките чужди инвестиции в страната за цялата 2020 г. са в размер на 561,7 млн. евро, като намаляват с 576,8 млн. евро (-50,7%) спрямо предходната година, когато бяха 1,138 млрд. евро. Само през декември обаче, повече чуждестранни капитали са излезли от страната, отколкото са влезли. През декември нетните чужди инвестиции са отрицателни и възлизат на минус 261,8 млн. евро, обявиха от БНБ.

Привлеченият дялов капитал (вноски на чеждустранни компании в капитала на български дружества, както и постъпления по сделки с имоти в страната) е отрицателен и възлиза на минус 986 млн. евро за цялата 2020 г. Това означава, че чуждестранни компании продават бизнеса си в страната на български фирми и изтеглят капиталите си. За 2019 г. привлеченият далов капитал също беше отрицателен в размер на минус 341,8 млн. евро.

Нетните инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в имоти през 2020 г. са отрицателни в размер на минус 1,8 млн. евро, при положителни нетни вложения от 5,8 млн. евро за предходната година.

Реинвестираната на печалба от чуждестранни инвеститори в български дружества е положителна и възлиза на 622,5 млн. евро за 2020 г., при 808,6 млн. евро за предходната.

Промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чужди инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити е положителена и възлиза на 925,2 млн. евро, при 671,7 млн. евро за 2019 г.

Най-големите нетни преки чужди инвестиции през 2020 г. са от Австрия (303,1 млн. евро), Германия (294,5 млн. евро) и Швейцария (207,2 млн. евро). 

Нетните преки инвестиции на български фирми в чужбина през 2020 г. възлизат на 149,3 млн. евро, при 313,7 млн. евро за предходната година. Само за декември 2020 г. вложенията в чужбина са 10,5 млн. евро.

Коментари

Задължително поле