Чуждите инвестиции нараснаха с 54%

Най-много средства са от Нидерландия

Преките чужди инвестиции в страната за периода януари–юли са 1,4 млрд. евро като нарастват с 494,8 млн. евро (54,2%) спрямо същия период на миналата година, обявиха от БНБ. Само за юли чуждите инвестиции са 958,8 млн. евро, при 400 млн. евро година по-рано. 

Ръстът на нетните вложения до юли се дължи на това, че чуждестранни компании изтеглят по-малко капитали.

Привлеченият далов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества, както и плащания по сделки с имоти в страната) е положителен и възлиза на 118,3 млн. евро за периода януари–юли. Той е по-голям с 602,2 млн. евро спрямо същия период на миналата година, когато беше отрицателен в размер на 483,9 млн. евро. Нетните вложения на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти са отрицателни в размер на 0,2 млн. евро, при положителен нетен поток от 2,9 млн. евро година по-рано.

Реинвестираната печалба от чуждестранни компании възлиза на 331,7 млн. евро, при 243,7 млн. евро за периода януари–юли 2019 г.

Промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чужди инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза на 957,5 млн. евро, при 1,153 млрд. евро година по-рано. Това показва, че чуждите инвестиции идват предимно под формата на заеми.

Най-големите нетни преки чужди инвестиции идват от Нидерландия (192,8 млн. евро), Русия (121,1 млн. евро) и Унгария (107,2 млн. евро).

Нетните преки инвестиции на български фирми в чужбина за януари–юли 2020 г. са 74,6 млн. евро, при 229,2 млн. евро година по-рано. Само през юли нетните инвестиции зад граница възлизат на 17,1 млн. евро, при 75,9 млн. евро за юли 2019 г.

Коментари

Задължително поле