Чуждите инвестиции се понижиха с 63%

Задгранични компании изтеглят капитали от страната

Вложенията в имоти се свиха с 60%

Преките чужди инвестиции в страната от януари до юли 2018 г. възлизат на 219,9 млн. евро като намаляват с 374,8 млн. евро, или с 63% спрямо същия период на миналата година, обявиха от БНБ. Само през месец юли не само, че не са привлечени чуждестранни капитали, а дори значителни суми са изтеглени от страната. През юли преките чужди инвестиции в България са с отрицателен знак - минус 56,8 млн. евро, което се дължи на намаление на задълженията на български предприятия към компаниите майки зад граница.

За първите седем месеца на годината привлеченият дялов капитал (парични вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества, както и плащания по сделки с недвижими имоти) също е отрицателен и възлиза на минус 26,2 млн. евро. За същия период на миналата година привлеченият дялов капитал е бил 183,5 млн. евро. Оказва се, че през тази година редица чуждестранни компании продават на български дружества дяловото си участие в предприятия и напускат страната.

Реинвестираната печалба също е отрицателна и до юли възлиза на минус 18 млн. евро.

Чуждите инвестиции в имоти намаляват с 60%. За първите седем месеца на годината нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в имоти са 4,2 млн. евро, при 10,5 млн. евро година по-рано. По страни, най-голям дял в инвестициите в имоти идват от Русия (2,1 млн. евро), Украйна (0,7 млн. евро) и Германия (0,4 млн. евро).

Промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чужди инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити е 264,1 млн. евро за първите седем месеца на годината, при 508,6 млн. евро година по-рано. Най-големите нетни преки инвестиции в страната за периода януари–юли са от Холандия (221,4 млн. евро), Русия (157,9 млн. евро) и Германия (80,5 млн. евро).

Коментари

Задължително поле