Шефове най-често мамят със заплатите

Общо 37 145 проверки са направени в 30 000 предприятия през 2020 г.

Инспекция на труда установи 18 550 нарушения

Принудиха фирми да изплатят 5,5 млн. лева забавени възнаграждения

Проверяват мерките срещу Covid-19

Работодатели най-често нарушават правилата за изплащане на заплатите. Само за миналата година Инспекцията по труда е установила 18 550 такива злоупотреби. Според експертите това може да се обясни с факта, че работещите най-често подават сигнали за този вид нарушение, тъй като липсата на средства не им позволява да задоволят жизненоважни потребности.

Отчита се обаче сериозно намаление на установените забавени заплати и обезщетения. Те намаляват с почти 40% спрямо 2019 г. След намесата на Инспекцията по труда фирмите са били принудени да изплатят 5,5 млн. лв. забавени възнаграждения.

Общо 37 145 проверки в 30 000 предприятия с 1 450 000 заети лица в тях са извършили през 2020 г. контролните органи на агенцията.

Установените нарушения на трудовото законодателство са почти 154 000, като почти половината са свързани със сключването или прекратяването на трудови договори, спазване на работното време, почивките и отпуските и заплащането на труда. Нарушенията на разпоредбите, свързани с безопасността и здравето на работа, са почти 80 000.

Заради Covid-19 Инспекцията по труда прави много проверки за прилагането на противоепидемичните мерки.

Коментари

Задължително поле