Шуменките живеят с 6,6 г. повече от мъжете си

Средната продължителност на живот за населението на област Шумен, изчислена за периода 2013-2015 г., е 73,6 години. Това съобщават от местната статистика. Данните показват още, че жените надживяват мъжете с около 6,6 г. Господата живеят средно 70,3 години, а дамите в региона по 76,9 г.

Продължава и тенденцията смъртността сред мъжете да е по-висока от тази при жените. На 1 000 жени се падат 1 083 починали мъже.

Област Шумен е на 9-то място в негативната статистика през миналата година/2 754 души/. Коефициентът на смъртност е 15,6 промила и има леко завишение спрямо 2014 г. С най-висока смъртност в страната са областите Видин – 22,8‰ и Монтана – 21.3‰. Най-ниска е смъртността в областите София – 11.9‰ и Кърджали – 12.6‰.

През м.г. в област Шумен са починали 13 деца на възраст до една година и това е с 6 по-малко спрямо предходната. За последните десет години това е най-ниската бебешка смъртност. Въпреки това, коефициентът на детска смъртност 8.1‰ остава по-висок от този за страната - 6.6‰.

Коментари

Задължително поле