Шуменският съд наложи 265 000 лв. санкция на фирма

Дружество въртяло кухи сделки със зърно

Окръжен съд–Шумен наложи имуществена санкция в размер на 264 721 лв. на шуменската фирма „Агро Продукт Инвест” ЕООД. Точно с толкова се е обогатило дружеството, вследствие на извършените от предходния управител Емил Асенов данъчни престъпления - дължимо, но невнесено ДДС, за които има влязла в сила присъда.

Административното дело беше гледано от съдия Нели Батанова. Към инкриминирания период 15 юли до 14 октомври 2013 г. „Агро Продукт Инвест” е било дружество с ограничена отговорност, регистрирано с решение на съда с наименование „Белпорт“ ЕООД и с регистрация по ЗДДС от 18.12.2009 г. със собственик Т.П.П. На 20.11.2012 г. дружеството е било закупено от друго лице /формален собственик/, контролирано от съучастника на Асенов – З.И. През 2013 г. новият собственик назначил за управител на дружеството Емил Асенов, променил предмета на дейност като включил производство, търговия, внос и износ на селскостопанска продукция, комисионни и счетоводни услуги, променил и наименованието на дружеството на „Агро Продукт Инвест“ ЕООД.

По този начин Асенов и съучастникът му си осигурили контролирани дружества, чрез които да оформят доставки към т.нар. „кухи“ търговски дружества, притежавани от малограмотни и бедни лица. За придаване на достоверност на уж извършените покупки от тези „кухи“ доставчици се изготвяли фактури с невярно съдържание, които се подпечатвали с печати, установени при извършените следствени действия и се вписвали в дневниците за продажби. Били използвани и печати на реални действащи търговци, чиито собственици не подозирали. Установени били 49 броя печати, от тях два на Областна дирекция Земеделие. С тях се придавал вид, че дружествата, от които формално се закупувало зърно са регистрирани като търговци на зърно. Въз основа на първичните счетоводни документи били подавани справки декларации по ЗДДС, в които реално декларирал неосъществени доставки и така неправомерно бил начислен данъчен кредит за дружество „Агро Продукт Ивест“ в размер на 264 721,65 лева.

Асенов е осъден окончателно на 3 г. затвор при първоначален строг режим за това, че в условията на продължавано престъпление е избегнал установяване на данъчни задължения - ДДС в особено големи размери – общ размер на 2 269 630.49 лв., като потвърдил неистина в подадени справки - декларации и при представяне на информация пред органите по приходите използвал документи с невярно съдържание и приспаднал неследващ се кредит. В резултат на престъпната си дейност е избегнал заплащане на дължимия ДДС - 264 721 лв., с която сума на практика се е обогатило дружеството. Решението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд-Варна.

Коментари

Задължително поле