Шуменско на 11-то място по заплати

Възнагражденията доближиха 1000 лв.

До 992 лева достигна средната брутна месечна работна заплата в област Шумен през месец март. Данните са на местното статистическо бюро. През януари средните възнаграждения в региона са били 932 лв., а през февруари - 942 лв., гласи статистиката.

Въпреки повишението, възнагражденията в Шуменско остават по-ниски от тази за страната - 1 247 лева. По размер на възнагражденията област Шумен е на 11-то място сред 28-те области. Най-добре заплатени са в област София (столица) - 1 724 лв., а най-зле в област Благоевград - 787 лева.

От статистиката съобщават, че има увеличение и на наетите работещи по трудово и служебно правоотношение с 916, или с 2,1% спрямо края на 2018 г. и те достигат 44 699 души. Увеличение на наетите лица е регистрирано в 8 от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение увеличението е най-значимо в „Добивна промишленост“, „Култура, спорт и развлечения“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“. Намаление се наблюдава в десет отрасъла, като то е най-голямо в „Други дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство”.

В края на първото тримесечие на 2019 г. наетите в държавното управление в областта са 1 885, в образованието - 4 173, а в хуманното здравеопазване и социална работа - 3 821. По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение към края на март 2019 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) - 774.6 хил., а най-малък в област Видин - 16.5 хиляди.

Коментари

Задължително поле