Шумен на 11-то място по заплати

Работещите в Шуменско получават средно възнаграждение 767 лв. и регионът е на 11-то място по размер на възнагражденията в страната. Най-добре платени са столичаните - получават средно 1 264 лв., а във Видин са най-зле с 647 лв. Въпреки че Шуменско изостава по заплати, от местната статистика отчитат ръст на възнагражденията през второто тримесечие на годината - увеличението е с 2,1% спрямо първото тримесечие.

Икономическите дейности с най-голям ръст са хотелиерство и ресторантьорство, строителство и сделки с недвижими имоти.

От статистиката отчитат още една добра тенденция, че с 1 819 души са се увеличили заетите по трудово и служебно правоотношение и броят им достига 43 512 души за региона. Най-много хора са били наети в селското стопанство. По показател на заети регионът е на 14-то място в страната.

Коментари

Задължително поле