Шумен с алея на кметовете

В първата българска община работели безплатно

Шумен се сдоби с алея на своите градоначалници от Освобождението до днес. 53-ма са били управленците до настоящия градоначалник Любомир Христов, който във вторник представи успешно реализирания проект в сградата на кметството.

В експозицията е увековечен важен исторически момент - създаването на първата българска община в Шумен през 1831 г. Тогавашните ентусиасти са 12 будни българи, които поемат в ръцете си съдбините на града и нещо повече - не само че работели без да си търсят месечно възнаграждение, а като ги повикат на "збирня", напускали работата си и цял ден размишлявали над общите дела. Това разказа историкът Бета Хараланова и пожела това да се случи един ден и в наше време.

Не е било лесно издирването на всеки кмет и мандатът му, защото някои са управлявали по месеци, като Христо Косев, който четири пъти сяда в кметския стол от средата на 1919 г. до октомври 1931 г. Всичко е сверено и потвърдено от архивите на "Държавен вестник", каза Хараланова.

Освен нея по проекта е работил художникът Деян Евтимов, автор на композицията и графичното решение е Светлозар Чолов, а цветната панорамна снимка, която показва постигнатото до наши дни е на фотографа Ивайло Сакелариев.

Коментари

Задължително поле