Язовир "Йовковци" има запаси на питейна вода за поне 6 месеца

Язовир "Йовковци", който захранва с питейна вода голяма част от Великотърновска област, има запаси за поне 6 месеца. Това стана ясно на среща в Областната администрация във Велико Търново между губернаторът проф. Любомира Попова, кметове на общини - членове на Асоциацията по ВиК във връзка с приключване на годината и предаването на изградените от водния оператор публични ВиК активи.

По искане на областния управител бе предоставена и информация за наличния полезен обем вода в язовир "Йовковци", който е предназначен за питейно-битово водоснабдяване. От предоставените данни стана ясно, че в язовира има достатъчно акумулиран воден обем за осигуряване нуждите на населението в областта.

Управителят на ВиК дружеството инж. Димитър Владов обясни, че в момента наличният завирен обем е 80 954 327 куб. м., а свободният обем е 11 224 323 куб. м. С оглед на тези данни през следващите шест месеца, дори и да не се очакват значителни валежи няма да има проблеми с водоснабдяването в областта. От ВиК "Йовковци" подават ежедневни сведения за обема на язовира към МОСВ, седмични сведения към МРРБ и 10-дневен баланс към МОСВ.

По време на срещата бяха обсъдени и въпроси относно подробната инвестиционна програма на ВиК "Йовковци", която трябва да бъде приета през следващата година.

Коментари

Задължително поле