1089 фирми и граждани в схеми за данъчни измами

За година служителите за фискален контрол към НАП са направили над 374 хил. проверки на камиони и микробуси.

Постоянно наблюдават 1104 големи компании

Приходите от налози нараснаха с 9%

В организирани схеми за данъчни измами през 2018 г. е установено, че участват 1089 фирми и граждани, сочат данни на Министерството на финансите. Предполагаемият размер на нанесените от тези лица щети на бюджета е над 80 млн. лв. Въз основа на идентифицираните организирани схеми за измами данъчните са извършили 400 проверки и 258 ревизии, като в резултат допълнително начисленият данък е в размер на 62,5 млн. лв.

За да бъдат открити участниците в организираните измами през 2018 г. са анализирани общо 74 523 граждани и фирми. Като през 2018 г. в базата с данни на Националната агенция за приходи за “Рискови субекти” са добавени 1725 имена на отделни хора и дружества с изразен рисков профил на поведение, т.е. рискови по отношение на приходите в хазната.

В резултат на предприетите от НАП и Агенция “Митници” мерки за повишаване на приходите в бюджета, събраните в държавния бюджет данъци през 2018 г. са с 2,65 млрд. лв., или с 9% повече от предходната година. Това увеличение е близо три пъти по-голямо от ръста на икономиката през миналата година от 3,1%, и очевидно се дължи на излизане на част от сивата икономика на светло.

НАП работи съвместно с МВР, ДАНС при разследването на организираната престъпност, свързана с данъчни престъпление. През миналата година от НАП са направили анализ на данъчна информация по 43 досъдебни производства и прокурорски преписки, в които са установени 280 лица, участници в измами. В резултат са описани 39 схеми на данъчни измами. Данъчните са извършили анализ и на информация по оперативни разработки на служители на ГД БОП, в резултат на което са идентифицирани 940 лица, участници в измами.

През 2018 г. под постоянно наблюдение са поставени 1104 дружества, които са с мащабна икономическа дейност и високо влияние върху приходите на държавния бюджет. В резултат те са направили редица доброволни корекции на дължимите данъци.

През 2018 г. са предприети значително повече проверки спрямо лица, които укриват доходи от търговия в интернет. Възложени са 595 ревизии и 2178 проверки на онлайн търговци. В резултат на приключилите през миналата година 357 ревизии са установени допълнителни данъчни и осигурителни задължения за над 27 млн. лв.

 

Контрол

Всяка втора ревизия е за над 10 000 лв.

През 2018 г. от Националната агенция за приходи са издадени 8651 ревизионни акта, като 59% от тях са с разкрития за над 10 000 лв. Допълнително установените задължения при тези ревизии са над 1,018 млрд. лв., като 22 млн. лв. от тях са за осигурителни вноски. Издадените през годината ревизионни актове за осигуровки са 687 броя.

През миналата година служителите на НАП са проверили 37 706 търговски обекта. За година служителите за фискален контрол на фиксираните контролни пунктове по границите и във вътрешността на страната са направили над 374 хил. проверки на камиони и микробуси. А извършените проверки на мястото на разтоварване на камионите са над 58 хил. броя.

Коментари

Задължително поле