12,5 млн. лв. са постъпленията в общинската хазна на Търново за 2016 г.

В общинската хазна на Велико Търново през миналата година са постъпили. Това става ясно от отчета на кмета на старата столица Даниел Панов, който ще бъде представен на заседанието на местния парламент в края на месеца.

Данъчните приходи бележат ръст от над 17% , а неданъчните, които са в размер на 14 554 410 лв., са се повишили с 3,62%. Просрочените задължения на общината като процент от собствени приходи и изравнителна субсидия за 2016 г. са 9,31%.

384 броя разрешителни за строеж е издала общинската администрация през изминалата година, като в експлоатация са въведени 145 обекта, в това число жилищни сгради и сгради за обществено ползване и търговия. Чрез общинския бюджет са реализирани капиталови разходи и ремонти на основна инфраструктура в размер на 9 446 858 лв., което се е отразило благоприятно на инвестиционния климат.

Доказателство за това са преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в областта в размер на 121,7 млн. евро, като най-голям дял има община Велико Търново с 51, 6 млн. евро или 42,4% от всички инвестиции.

Коментари

Задължително поле