1385 фирми и граждани в схеми за данъчни измами

НАП извършва постоянно наблюдение на търговски вериги за храни, черна и бяла техника.

Анализираха 61 352 данъкоплатци

Следят постоянно големите търговски вериги

Използват данни от оперативни разработки на ГДБОП

В организирани схеми за данъчни измами през 2019 г. е установено, че участват 1385 фирми и граждани. Това пише в отчета на Националната агенция за приходи за миналата година. Предполагаемият размер на нанесените от тези лица щети на бюджета е над 45,9 млн. лв. Въз основа на идентифицираните организирани схеми за измами данъчните са извършили 632 проверки и 295 ревизии, като в резултат допълнително начисленият данък е в размер на 45,5 млн. лв.

За да бъдат открити участниците в организираните измами през 2019 г. са анализирани общо 61 352 граждани и фирми. Като в базата с данни на НАП за „Рискови субекти” са добавени 3885 имена на отделни хора и дружества с изразен рисков профил на поведение, т. е. рискови по отношение на приходите в хазната. В резултат от дейността на НАП, събраните в хазната данъци през 2019 г. са с 2,8 млрд. лв., или с 13,5% повече от предходната година.

НАП работи в тясно сътрудничество с МВР, ДАНС и прокуратурата във връзка с разследването на организираната престъпност, свързана с данъчни престъпление. През миналата година от НАП са направили анализ на данъчна информация по 55 досъдебни производства и прокурорски преписки, в които са установени 399 лица, участници в измами. В резултат са описани 50 схеми на данъчни измами. Данъчните са извършили анализ и на информация по оперативни разработки на служители на ГД БОП, в резултат на което са идентифицирани 1153 лица, участници в измами.

Друг акцент на дейността на НАП по противодействие на данъчните измами е контролът над търговски вериги за храни, черна и бяла техника. И в момента продължава наблюдението и анализа на бизнес дейността на големите търговски вериги. През 2019 г. са определени 14 дружества, опериращи като търговски вериги за храни, черна и бяла техника за ежемесечно наблюдение. В резултат има положителна тенденция към свеждане до минимум на ползвания данъчен кредит по ДДС от търговските вериги за доставки от рискови фирми, повишаване размера на осъществения внос от ЕС от самите търговските вериги както и установяване на трайни отношения на сътрудничество с приходната администрация за подпомагане ограничаването на сивия сектор в бранша, пише в отчета на НАП.

Признаха си за 2,789 млн. лв.

Насърчават доброволното плащане

От НАП насърчават доброволното плащане на задълженията към хазната. Затова изпращат имейли и се обаждат по телефона на хора и фирми, които не са декларирали точно доходите си. Същият подход използват и за превенция на данъчните измами. През 2019 г. са проведени 125 срещи и са изпратени 594 писма до данъкоплатци с цел предотвратяване на измами и стимулиране на доброволно коригиране на неизрядно поведение. Главната цел е предпазване на добросъвестни данъкоплатци от въвличането им в схеми на данъчни измами или укриване на налози, както и информирането им за санкциите, които ще последват при неспазване на законите. В резултат данъкоплатците сами са декларирали, че дължат 2,789 млн. лв. допълнително.

Коментари

Задължително поле