160 000 кубика дърва за огрев осигуряват горски за Североизтока

Снимка: СИДП

Купете сега, да изсъхнат до зимата

19 379 домакинства от Североизточна България са подали заявления към териториалните поделение на СИДП за отопление с дърва през настоящата зима. Те са поискали 159 428 кубически метра дърва за огрев. Част от заявителите - 12 716 семейства вече са получили дървата си, като за да удовлетворят нуждите им стопанствата са добили 108 036 кубически метра дърва за огрев.

Снабдяването върви ритмично, като поделенията продължават да приемат заявления от хора, които по една или друга причина не са подали молби към момента. На временен склад в стопанствата има добита дървесина и заявките се изпълняват бързо.

Експертите на Североизточното държавно предприятие съветват хората сега да си купят дърва за горене, за да могат до началото на зимата да изсъхнат, което ще доведе до отделянето на по-малко сажди и други вредни вещества. Най-добре е дървата да бъдат подредени под проветрив навес, за да могат да съхнат по-бързо, а и да не се мокрят през есента и зимата от падналите валежи. Важно е да се знае, че мокрите дърва тлеят дълго и в помещенията се отделят вещества, които са вредни за здравето на хората.

Дървата с висока влажност не само че отделят вредни емисии, но и са с по-малка калоричност и доставят по-малко топлина. Употребата на дърва с влажност над 50% води и до други проблеми, например натрупването на повече сажди и катрани по комините на сградите. През последните години често заради тези отлагания, през отоплителния сезон, възникват пожари.

Високата енергийна ефективност и екологичност на добре изсушените дърва се дължи на това, че сухата дървесина (с влажност под 20%) е с два пъти по-висока калоричност от суровата (с влажност над 50%), изгаря по-ефективно и съответно отделя значително по-малко сажди и мръсни и газове. Освен ограничаване замърсяването на въздуха, горенето на добре изсушени дърва с по-висока калоричност, води и до спестяване на пари за отопление. Намалението на разходите е с около 25% или средно 100 лв. за един отоплителен сезон.

Особено голям е проблемът с използването на недобре изсъхнали дърва за горене в Шумен. Градът е заобиколен от скален масив и през зимата, заради ниското налягане, се образува смог, който се задържа над населеното място в продължение на седмици.

Коментари

Задължително поле